BEZPŁATNA NAUKA

Postaw na swoje kwalifikacje

Język angielski i kursy komputerowe bezpłatnie w ramach Funduszu Europejskiego

O projekcie

Kursy KOMPUTEROWE

Szkolenia komputerowe odbywać się będą do wyboru: w tygodniu lub w systemie weekendowym.

Łącznie 80 godzin x 45 min w grupach 8 osobowych.
Szkolenie na laptopach (14 grup)

Po zakończeniu uczestnicy biorą udział w egzaminie:

– ECDL PROFILE DIGCOMP 16

KURSY JĘZYKOWE

Szkolenia językowe odbywać się będą do wyboru: w tygodniu lub w systemie weekendowym.

Łącznie 180 godzin x 45 minut w grupach 12 osobowych  (14 grup)

Po zakończeniu uczestnicy biorą udział w egzaminie:

– TELC lub równoważnym.

Po kursie uczestnicy uzyskują poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

O PROJEKCIE

BEZPŁATNA NAUKA

Głównym celem projektu „Postaw na swoje kwalifikacje!” jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej oraz wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, poprzez umożliwienie im udziału w kursach szkoleniowych związanych z kompetencjami kluczowymi: posługiwania się językiem obcym (język angielski) oraz obsługi komputera na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Okres realizacji projektu: luty 2020 r. – grudzień 2021 r.