BEZPŁATNA NAUKA

Postaw na swoje kwalifikacje

Język angielski i kursy komputerowe bezpłatnie w ramach Funduszu Europejskiego

O projekcie

Kursy KOMPUTEROWE

Szkolenia komputerowe odbywać się będą do wyboru: w tygodniu lub w systemie weekendowym.

Łącznie 80 godzin x 45 min w grupach 8 osobowych.
Szkolenie na laptopach (14 grup)

Po zakończeniu uczestnicy biorą udział w egzaminie:

– ECDL PROFILE DIGCOMP 16

KURSY JĘZYKOWE

Szkolenia językowe odbywać się będą do wyboru: w tygodniu lub w systemie weekendowym.

Łącznie 180 godzin x 45 minut w grupach 12 osobowych  (14 grup)

Po zakończeniu uczestnicy biorą udział w egzaminie:

– TELC lub równoważnym.

Po kursie uczestnicy uzyskują poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

O PROJEKCIE

BEZPŁATNA NAUKA

Projekt „Postaw na swoje kwalifikacje” (całkowita wartość projektu 967 062,60 zł, kwota finansowania 870 356,34 zł). Projekt skierowany do osób powyżej 25 roku życia zamieszkujących miasto stołeczne Warszawa lub miejscowości w powiecie piaseczyńskim został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie X.10.2, Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, konkurs nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-051/17.