O PROJEKCIE

Kryteria rekrutacji:

Wiek uczestników

powyżej 25 roku życia

Preferencja:
osoby w wieku powyżej 50 lat.

Miejsce zamieszkania

Miasto Radom
Powiat radomski

T

Priorytetowe traktowanie

osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie) oraz zamieszkujące tereny wiejskie. Pozostali zainteresowani przyjmowani są w zależności od dostępności miejsc.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w kursach zorganizowanych w ramach projektu  „Postaw na swoje kwalifikacje!” .

W celu wzięcia udziału w rekrutacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line:

Informujemy, że wszystkie informacje przekazane w formularzu zgłoszeniowym są wykorzystywane i przechowywane przez Europejskie Centrum Szkoleń wyłącznie w celu rekrutacji i realizacji kursów w ramach projektu „Postaw na swoje kwalifikacje!” zgodnie z zasadami określonymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie.

Każda zgłaszająca się osoba w ramach naszego projektu może wziąć udział tylko w jednym wybranym kursie: komputerowym lub języka angielskiego. 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i jednego z testów zgłosi się do Państwa koordynator projektu w celu potwierdzenia otrzymania przesłanych informacji oraz propozycji udziału w tworzących się grupach. Jeżeli miejsce w zaproponowanych grupach nie będzie Państwu odpowiadać z powodu harmonogramu bądź godzin zajęć, zostaną Państwo wpisani na listę rezerwową, a koordynator projektu skontaktuje się z Państwem w momencie tworzenia się nowych grup.

Grupy rozpoczynają zajęcia w momencie zrekrutowania wszystkich uczestników, odpowiednio: 12 osób w grupie uczestniczącej w kursie języka angielskiego i 8 osób w grupie komputerowej.

Jeżeli z powodów technicznych nie mogą Państwo wypełnić formularzy on-line, zapraszamy do kontaktu z nami. Koordynator projektu prześle Państwu formularz zgłoszeniowy e-mailem i/lub zaprosi Państwa do wypełnienia formularza i testu wstępnego do biura projektu.

Kurs językowy

Organizacja kursów języka angielskiego dla 14 grup 12-osobowych do końca grudnia 2021r.

Łącznie 180 godzin x 45 minut w grupach 12 osobowych. (14 grup.)

Organizacja egzaminu zewnętrznego wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie: A2 (pre-intermediate), B2 (upper intermediate) i C2 (proficiency – jeżeli zbierze się grupa) dla uczestników ww. kursów

Kurs komputerowy

Organizacja kursu komputerowego dla 14 grup 8-osobowych do końca grudnia 2021 r.

Organizacja egzaminu zewnętrznego wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie kwalifikacji TIK (komputerowych) odpowiednio na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym dla uczestników ww. kursów.

Rekrutacja uczestników kursów będzie odbywała się w sposób ciągły:

  • Kursy języka angielskiego: od maja 2020 r. do lipca 2021 r. 168 miejsc.
  • Kurs komputerowy: od maja 2020 r. do października 2021 r. 112 miejsc.

W przypadku zrekrutowania większej liczby osób powstanie lista rezerwowa.