KURSY KOMPUTEROWE

Bezpłatne kursy komputerowe realizowane w ramach projektu  „Postaw na swoje kwalifikacje!” przeznaczone są dla mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego, którzy ukończyli 25 lat. Każdy kurs trwa 80 godzin, obejmuje zajęcia praktyczne, w ramach których regularnie sprawdzane są nabywane podczas kursu umiejętności. Kurs przygotowuje do egzaminu zewnętrznego (ECDL lub równoważny) kończącego udział w projekcie każdej zakwalifikowanej do niego osoby. Zajęcia odbywają się w grupach 8-osobowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniowców posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów komputerowych dofinansowanych ze środków unijnych. Uczestnicy otrzymują podręczniki, materiały szkoleniowe oraz oddzielne stanowisko pracy podczas szkolenia.

Kursy organizowane są w trybie intensywnym – zajęcia trwają w zależności od harmonogramu danej grupy od 3 do 5 miesięcy.

Przez godzinę rozumiemy godzinę lekcyjną, czyli 45 min.

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy wraz z przerwą kawową.

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zrekrutowania wszystkich uczestników na tym samym poziomie znajomości obsługi komputera. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego udziału w zajęciach, obecności nie niższej niż 80% godzin zajęć oraz przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w wyznaczonym terminie.