KURSY JĘZYKOWE

 

Bezpłatne kursy języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Postaw na swoje kwalifikacje!” przeznaczone są dla mieszkańców Radomia i powiatu radomskiego, którzy ukończyli 25 lat.

Każdy kurs trwa 180 godzin i zakończony jest egzaminem wewnętrznym pozwalającym na jak najlepsze przygotowanie do egzaminu zewnętrznego (TELC lub równoważny) kończącego udział w projekcie każdej zakwalifikowanej do niego osoby. Zajęcia odbywają się w grupach 12-osobowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorską posiadająca doświadczenie w prowadzeniu kursów dofinansowanych ze środków unijnych. Uczestnicy otrzymują podręczniki do nauki języka angielskiego na odpowiednim poziomie wraz z płytą CD zawierająca dodatkowe ćwiczenia oraz materiały szkoleniowe. Lektorzy przygotowują również materiały dodatkowe przekazywane uczestnikom na zajęciach.

Kursy organizowane są w trybie intensywnym – zajęcia trwają w zależności od harmonogramu danej grupy od 8 do 11 miesięcy.

Zajęcia rozpoczynają się w momencie zrekrutowania wszystkich uczestników na tym samym poziomie znajomości języka angielskiego do danej grupy. Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego udziału w zajęciach, obecności nie niższej niż 80% godzin zajęć oraz przystąpienia do egzaminu zewnętrznego w wyznaczonym terminie.