O PROJEKCIE

Głównym celem projektu  „Postaw na swoje kwalifikacje!” jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej oraz wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, poprzez umożliwienie im udziału w kursach szkoleniowych związanych z kompetencjami kluczowymi: posługiwania się językiem obcym (język angielski) oraz obsługi komputera na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Okres realizacji projektu: luty 2020 r. – grudzień 2021 r.

Projekt skierowany jest do 280 mieszkańców (150 kobiet, 130 mężczyzn)  miasta Radom i powiatu radomskiego:

  • powyżej 25 r.ż. do 74 r.ż.
  • w szczególności o niskich kwalifikacjach,
  • w szczególności z obszarów wiejskich.

W ramach projektu zaplanowano realizację czterech zadań:

Kurs językowy

Organizacja kursów języka angielskiego dla 14 grup 12-osobowych do końca grudnia 2021r.

Łącznie 180 godzin x 45 minut w grupach 12 osobowych (14 grup)

Organizacja egzaminu zewnętrznego wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie: A2 (pre-intermediate), B2 (upper intermediate) i C2 (proficiency – jeżeli zbierze się grupa) dla uczestników ww. kursów

Kurs komputerowy

Organizacja kursu komputerowego dla 14 grup 8-osobowych do końca grudnia 2021 r.

Organizacja egzaminu zewnętrznego wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie kwalifikacji TIK (komputerowych) odpowiednio na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym dla uczestników ww. kursów.

Rekrutacja uczestników kursów będzie odbywała się w sposób ciągły:

  • Kursy języka angielskiego: od maja 2020 r. do lipca 2021 r. 168 miejsc.
  • Kurs komputerowy: od maja 2020 r. do października 2021 r. 112 miejsc.

W przypadku zrekrutowania większej liczby osób powstanie lista rezerwowa.